Tokyo citylife

35 EUR

Shibuya‎ crossing. Huge. People.

Minato‎, Shibuya‎, Shinjuku‎, Adachi, Akihabara, Arakawa, Asakusa, Bunkyō, Chiyoda, Chūō, Tokyo, Edogawa, Ginza, Itabashi, Katsushika, Kita, Kōtō, Meguro, Nakano, Nerima, Ōta, Setagaya, Shibuya, Shinagawa, Shinjuku, Suginami, Sumida, Taitō, Toshima, Tsukiji, Ueno 

Japan.